Sälja & Värdera

Slipp bekymmer med att sälja bilen vi hjälper dig!

SÄLJA & VÄRDERA DIN BIL SKA VARA ENKELT 

Hur går det till?

Din bil värderas här på plats hos oss tillsammans med någon av våra erfarna säljare. Utifrån den aktuella marknaden finner ni gemensamt ett marknadsmässigt försäljningspris samt upprättar ett så kallat Försäljningsavtal. Under avtalstiden har vi ensamrätt på försäljningen av din bil som nu tas om hand av oss tillsammans med alla nycklar och handlingar.

Din bil rekonditioneras sedan in- och utvändigt med hjälp av professionella produkter och mycket erfarna rekondare, vilket höjer attraktionskraften i både marknadsföringen, intrycket på plats och vid en eventuell provkörning.

Vi tar högupplösta fotografier på din bil med avancerad systemkamera, filter och ljussättning samt blixt. Normalt tar vi 7-12 bilder per bil invändigt ochutvändigt för att göra annonseringen så attraktiv som möjligt.

Vi marknadsför din bil på internet och mot vår stora kunddatabas samt visar upp bilen i vår utställningshall med flera hundra besökande kunder varje vecka.

Vi tar hand om alla intressenter som i lugn och ro kan titta på din bil och även åka på en provkörning. Sedan kan vi reda ut eventuella frågor ochfunderingar kring bilen genom underlag från dig, vår långa erfarenhet samt att vi har tillgång till relevanta databaser. Du slipper även en eventuell prisdiskussion med intressenterna, den hanterar vi vilket är en uppskattad del av tjänsten.

Vi genomför affären och sköter avtalsskrivning samt eventuell finansiering genom att bilen först skrivs över på oss och sedan på den nya ägaren. Efter att affären är avslutad betalar vi ut överenskommet belopp, minus eventuell restskuld på bilen, till dig. Enkelt, tryggt och smidigt för både köpare ochsäljare.

Vill du sälja din bil eller har frågor angående försäljning eller värdering?

Back to top
Ring oss