Integritetspolicy gällande Lindgren Bil, Nissan & Opel

Tack för att du har visat intresse för Nissan & Opel. Som en del av våra inledande diskussioner har vi bett dig att dela några av dina personuppgifter med oss. Du kan lita på att skyddet av våra kunders personuppgifter har hög prioritet hos oss.

För vilka ändamål kommer dina personuppgifter att behandlas?

Genom att dela dina personuppgifter med oss via detta formulär gör du det möjligt för oss, såväl som för Nissan Automotive Europe, Nissan Nordic Europe Oy och Opel (alla nedan gemensamt kallade ”vi” eller ”oss”), att för uppfyllelse av avtalsenliga krav: (i) ge dig en offert på de fordon/tjänster som kan intressera dig, (ii) sälja ett fordon eller tjänster till dig, (iii) tillmötesgå eventuella andra önskemål du kan ha och för vårt berättigade intresse att säkerställa kontinuitet i vår affärsverksamhet och garantera att våra kunder blir nöjda, (iv) skicka relevant information om fordon och tjänster, (v) mäta resultaten av våra försäljnings-, servicemarknads- och marknadsföringstjänster eller (vi) för att utföra kundnöjdhetsundersökningar. Dessutom kan vi, efter att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, även behandla dina personuppgifter för att skicka personligt anpassad marknadsinformation om våra fordon, produkter och tjänster.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi begränsar delningen av dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer och andra Nissan eller Opel-bolag. Sådan delning av uppgifter kan innebära att vissa uppgifter överförs till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de överförda uppgifterna skyddas på ett adekvat sätt.

Vilka rättigheter har du?

I förbindelse med ovan nämnda ändamål, har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, eller att begära att dina personuppgifter ändras eller raderas. Du är också berättigad att invända mot hantering av dina personuppgifter eller begära begränsning. Dessutom har du rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat. Om du har någon sådan begäran eller vill klaga på hur vi (som återförsäljare) behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till info@lindgrenbil.se.

Om du har någon sådan begäran eller vill klaga på hur Nissan Automotive Europe eller Nissan behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till dpo@nissan-europe.com eller privacyrights@opel.com.

Vid eventuell begäran eller klagomål i förhållande till hur Nissan Nordic Europe Oy eller Nissan behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till sweden@nissan_services.eu eller privacyrights@opel.com.

I tillägg till det ovanstående:
samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas så att jag kan ta emot personligt anpassad marknadsföring, som bättre överensstämmer med mina behov via:

  • e-post.
  • post.
  • telefon.
  • sms.


Om du vill återkalla ditt samtycke, kan du när som helst göra det på den ovan nämnda e-postadressen.

För att få veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, tryck på knappen nedan för att läsa vårt fullständiga informationsmeddelande.

Back to top
Ring oss